Familie Mulder
Ga naar de inhoud

Songteksten en de muziek behorend bij de Fotocollage die afgespeeld werd tijdens de afscheidsdienst van Geesje.
Deze muziek en teksten zijn gekozen omdat Geesje die mooi vond en het tevens uitdrukking geeft aan
wat wij voor Geesje hebben gevoeld en nog voelen.

Cat Stevens - Morning has broken

Morning has broken,
like the first morning
Blackbird has spoken,
like the first bird
Praise for the singing,
praise for the morning
Praise for them springing
fresh from the world
Sweet the rain's new fall,
sunlit from heaven
Like the first dewfall,
on the first grass
Praise for the sweetness
of the wet garden
Sprung in completeness
where his feet pass
Mine is the sunlight,
mine is the morning
Born of the one light,
eden saw play
Praise with elation,
praise every morning
God's recreation
of the new day
Morning has broken,
like the first morning
Blackbird has spoken,
like the first bird
Praise for the singing,
praise for the morning
Praise for them springing
fresh from the world

De ochtend is begonnen,
net alsof het de eerste ochtend is
De merel heeft gesproken,
alsof hij de eerste vogel is
Loof het zingen,
loof de ochtend
Loof hen,
die als nieuw uit de aarde ontspringen
De nieuwe val van de regen is zoet,
verlicht door de zon van boven
Als de eerste val van de dauw,
op het eerste gras
Prijs de zoetheid
van de vochtige tuin
Totaal ontsprongen
waar zijn voeten voorbijkomen
Het zonlicht is van mij,
de ochtend is van mij
Geboren uit hetzelfde licht
als wat in de Tuin van Eden speelde
Prijs met blijschap,
prijs elke ochtend
God heeft opnieuw
een dag gemaakt
De ochtend is begonnen,
net alsof het de eerste ochtend is
De merel heeft gesproken,
alsof hij de eerste vogel is
Loof het zingen,
loof de ochtend
Loof hen,
die als nieuw uit de aarde ontspringen

Chris De Burgh - The Same Sun

I cannot sleep tonight,
i have you on my mind,
Even the wind is calling your name,
Though you are far away,
i feel that you are near,
Whispering words from over the sea,
And if you wake in your night,
remember that i will be here;
And like the same sun,
that's rising on the valley with the dawn,
I will walk with your shadow and keep you warm,
And like the same moon,
that's shining through my window here tonight,
I will watch in your darkness,
and bring you safely to the morning light.
Where there is love like this, forever, for all time,
I will be there, wherever you lie,
And where there are hearts
that live together in one soul,
Nothing on earth will keep us apart,
And if you're crying inside,
remember that i will be here;
And like the same sun
that's rising on the valley with the dawn,
I will walk with your shadow and keep you warm,
And like the same moon
that's shining through my window here tonight,
I will watch in your darkness,
and bring you safely to the morning light;
I love you, i love you, i love you;
And if you're crying inside,
remember that i will be here;
And like the same sun,
that's rising on the valley with the dawn,
I will walk with your shadow and keep you warm,
And like the same moon
that's shining through my window here tonight,
I will watch in your darkness
and bring you safely to the morning light;
Same sun, same moon,
Same sun, same moon,
Same soul, same heart,
Same world, same stars
you will be forever in my world;
Same sun, same moon,
Same sun, same moon,
Same soul, same heart, oh,
I love you, I love you, I love you,
Same world, same stars
you will be forever in my heart.

Vannacht kan ik niet slapen,
ik denk aan jou
Zelfs de wind roept je naam
Hoewel je ver weg bent,
voel ik dat je in de buurt bent
Je fluistert woorden over de zee
En als je wakker wordt uit je slaap
Herinner je dan dat ik er zal zijn
En zoals dezelfde zon
Die opkomt boven de vallei bij het ochtendgloren
Zal ik met je schaduw meelopen en je warmhouden
En zoals dezelfde maan
Die hier vannacht door mijn raam schijnt
Zal ik naar jouw duisternis kijken
En je veilig naar het ochtendlicht brengen
Waar dergelijke liefde is, voor altijd, eeuwig
Zal ik er zijn, waar je ook ligt
En waar harten zijn
Die samen leven in één ziel
Niets op aarde kan ons uit elkaar houden
En als je huilt in je binnenste
Denk eraan dat ik er zal zijn
En zoals dezelfde zon
Die opkomt boven de vallei bij het ochtendgloren
Zal ik met je schaduw meelopen en je warmhouden
En zoals dezelfde maan
Die hier vannacht door mijn raam schijnt
Zal ik naar jouw duisternis kijken
En je veilig naar het ochtendlicht brengen
Ik houd van je, ik houd van je, ik houd van je
En als je huilt in je binnenste
Denk er dan aan dat ik er zal zijn
En zoals dezelfde zon
Die opkomt boven de vallei bij het ochtendgloren
Zal ik met je schaduw meelopen en je warmhouden
En zoals dezelfde maan
Die hier vannacht door mijn raam schijnt
Zal ik naar jouw duisternis kijken
En je veilig naar het ochtendlicht brengen
Dezelfde zon, dezelfde maan
Dezelfde zon, dezelfde maan
Dezelfde ziel, hetzelfde hart
Dezelfde wereld, dezelfde sterren
Jij zal voor altijd in mijn wereld zijn
Dezelfde zon, dezelfde maan
Dezelfde zon, dezelfde maan
Dezelfde ziel, hetzelfde hart, oh
Ik houd van je, ik houd van je, ik houd van je
Dezelfde wereld, dezelfde sterren
Jij zal voor altijd in mijn wereld zijn

Celine Dion - A New Day Has Come

A new day... A new day...
I was waiting for so long
For a miracle to come
Everyone told me to be strong
Hold on and don't shed a tear
Through the darkness and good times
I knew I'd make it through
And the world thought I had it all
But I was waiting for you
Hush, love
I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new sun...
A new day has... come
Where it was dark now there's light
Where there was pain now there's joy
Where there was weakness, I found my strength
All in the eyes of a boy
Hush, love
I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new sun....
A new day has...
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new sun...
A new day has... come
Ohhh, a light
Hush, now
I see a light in your eyes
All in the eyes of the boy
I can't believe
I've been touched by an angel with love
I can't believe
I've been touched by an angel with love
Hush, now
Hush, now

Een nieuwe dag.... Een nieuwe dag.....
Ik heb zo lang gewacht
Tot er een wonder zou gebeuren
Iedereen zei me sterk te zijn
Houd vol en huil niet
Door de duisternis en de goede tijden
Ik wist dat ik het ging halen
En de wereld, dacht dat ik alles had
Maar ik wachtte op jou
Voldoening, liefde
Ik zie een lichtje aan de hemel
Oh, het verblindt me bijna
Ik kan het niet geloven
Ik ben door een engel aangeraakt met de liefde
Laat het maar regenen en laat de regen mijn tranen wegwassen
Laat de regen mijn ziel vullen en mijn angsten verdrinken
Laat de regen de muren verbrijzelen voor een nieuwe zon
Een nieuwe dag is...aangebroken
Waar het donker was is er nu licht
Waar pijn was is nu vreugde
Waar zwakte was vond ik mijn kracht
Allemaal in de ogen van een jongen
Voldoening, liefde
Ik zie een lichtje aan de hemel
Oh, het verblindt me bijna
Ik kan het niet geloven
Ik ben door een engel aangeraakt met de liefde
Laat het maar regenen en laat de regen mijn tranen wegwassen
Laat de regen mijn ziel vullen en mijn angsten verdrinken
Laat de regen de muren verbrijzelen voor een nieuwe zon
Een nieuwe dag is...
Laat het maar regenen en laat de regen mijn tranen wegwassen
Laat de regen mijn ziel vullen en mijn angsten verdrinken
Laat de regen de muren verbrijzelen voor een nieuwe zon
Een nieuwe dag is...aangebroken
Ohhh, een licht
Voldoening, nu
Ik zie een licht in je ogen
Allemaal in de ogen van een jongen
Ik kan het niet geloven
Ik ben door een engel aangeraakt met liefde
Ik kan het niet geloven
Ik ben door een engel aangeraakt met liefde
Voldoening, nu
Voldoening, nu

Chris De Burgh - Carry Me

here is an answer,
some day we will know,
And you will ask her,
why she had to go,
We live and die,
we laugh and we cry,
And you must take away the pain,
Before you can begin to live again;
So let it start my friend,
let it start,
Let the tears come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;
There is a river rolling to the sea,
You will be with her for all eternity,
But we that remain need you here again,
So hold her in your memory,
And begin to make the shadows disappear;
Yes let it start, my friend,
let it start,
Let the love come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;
And when you need a light in the lonely night,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart.


Er is een antwoord,
op een dag zullen we die weten
en vraag je haar
waarom ze moest gaan,
We leven en sterven,
we lachen en huilen
en je moet eerst de pijn wegnemen
voordat je weer opnieuw kunt beginnen met leven
Dus laat het beginnen, vriend,
laat het beginnen
laat de tranen uit je hart stromen,
En als je een lichtje nodig hebt in de eenzame nacht
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
Er is een rivier die naar zee stroomt,
jij zult bij haar zijn door alle eeuwen heen,
maar wij die hier achterblijven, hebben je hier nodig
dus bewaar haar in je herinnering
en begin met de schaduwen te laten verdwijnen
Ja, laat het beginnen, vriend,
laat het beginnen
laat de liefde uit je hart stromen,
En als je een lichtje nodig hebt in de eenzame nacht
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
En als je een lichtje nodig hebt in de eenzame nacht
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
En als je een lichtje nodig hebt in de eenzame nacht
draag me dan als een vuurtje mee in je hart,
draag me dan als een vuurtje mee in je hart.

Lionel Richie - Goodbye

I wanted you for life,
you and me,
in the wind,
I never thought there come a time,
that our story would end,
it's hard to understand,
but I guess i'll have to try,
its not easy,
to say goodbye.
For all the joy we shared,
all that time we had to spend,
now if I had one wish,
I'd want forever back again,
to look into your eyes,
and hold you when you cry,
it's not easy,
to say goodbye.
I can remember all those great times we had,
There were so many memories,
some good some bad,
yes and through it all,
those memories will last,
forever.
Theres peace in where you are,
may be all I need to know,
and if I listen to my heart,
i'll hear your laugh once more,
and so I got to say,
i'm just glad you came my way,
it's not easy to say,
goodbye.

Ik wilde jou voor altijd,
Jij en ik,
In de wind,
Nooit gedacht dat er een tijd zou komen,
Dat ons verhaal zou eindigen,
Het is moeilijk te begrijpen,
Maar ik denk dat ik het moet proberen,
Het is niet gemakkelijk,
Om gedag te zeggen.
Voor alle lol die we hadden,
Alle tijd die we samen hadden,
Nu als een één wens zou hebben,
Wilde ik die tijd weer terug,
Om in je ogen te kijken,
En je vasthouden als je huilt,
Het is niet gemakkelijk,
Om gedag te zeggen.
Ik kan me alle goede tijd die we hadden herinneren,
Er zijn zoveel herinneringen,
sommige goed, sommige slecht,
Ja en door alles heen,
Zullen de herinneringen blijven bestaan,
Voor altijd.
Ik heb nu vrede met waar je bent,
Misschien is dat alles wat ik moet weten,
En als ik naar mijn hart luister,
Hoor ik je lach nog voor één keer,
En dus moet ik alleen maar zeggen,
Ik ben gewoon blij dat je naar mij kwam,
Het is niet makkelijk
Gedag te zeggen.

Phill Collins - Can't Stop Loving You

So you're leaving
In the morning
On the early train
Well I could say everything's alright
And I could pretend and say good bye
Got your ticket
Got your suitcase
Got your leaving smile
I could say that's the way it goes
And I could pretend and you won't know
That I was lying
Cause I can't stop loving you
No I can't stop loving you
No I won't stop loving you
Why should I
We took a taxi to the station
Not a word was said
I saw you walk across the road
For maybe the last time, I don't know
Feeling humble
Heard the rumble
On the railway track
And when I hear the whistle blow
I walk away and you won't know
That I'll be crying
Cause I can't stop loving you
No, I can't stop loving you
No I won't stop loving you
Why should I
(Even try)
I'll always be here by your side (why why why)
I never wanted to say goodbye
(why even try)
I'm always here if your change,
change your mind
So you're leaving
In the morning
On the early train
Well I could say everything's alright
And I could pretend and say good bye
The guy would be lying
Because I can't stop loving you
No I can't stop loving you
No I won't stop loving you
Why should I Even try
Because I can't stop loving you
No I can't stop loving you
No I won't stop loving you
Why should I
Why should I
Why should I
Tell me why
Why should I
Even try

Dus je gaat weg
In de ochtend
Met de vroege trein
Nou, ik zou kunnen zeggen dat alles goed is
En ik zou kunnen doen alsof en afscheid nemen
Je hebt je kaartje
Je hebt je koffer
Je hebt een glimlach op je gezicht
Ik zou kunnen zeggen dat het nu eenmaal zo gaat
En ik zou kunnen doen alsof en je zou niet weten
Dat ik loog
Omdat ik niet kan stoppen met van je te houden
Nee, ik kan niet stoppen met van je te houden
Nee, ik zal niet stoppen van je te houden
Waarom zou ik
We namen een taxi naar het station
We zeiden helemaal niets
Ik zag je de weg over steken
Misschien wel voor de laatste keer, dat weet ik niet
Voel me volgzaam
Hoorde het gedender
Op de rails
En als ik het fluitje hoor gaan
Loop ik weg en je zal nooit weten
dat ik zal huilen
Omdat ik niet kan stoppen met van je te houden
Nee, ik kan niet stoppen met van je te houden
Nee, ik zal niet stoppen van je te houden
Waarom zou ik
(Probeer zelfs)
Ik zal altijd bij je zijn (waarom waarom waarom)
Ik wilde geen afscheid nemen
(waarom ook maar proberen)
Ik ben altijd hier,
mocht je van gedachte veranderen
Dus je vertrekt
In de ochtend
Met de vroege trein
Nou, ik zou kunnen zeggen dat alles in orde is
En ik zou kunnen doen alsof en afscheid nemen
De jongen zou liegen
Omdat ik niet kan stoppen met van je te houden
Nee, ik kan niet stoppen met van je te houden
Nee, ik zal niet stoppen van je te houden
Waarom zou ik ook maar proberen
Omdat ik niet kan stoppen met van je te houden
Nee, ik kan niet stoppen met van je te houden
Nee, ik zal niet stoppen van je te houden
Waarom zou ik
Waarom zou ik
Waarom zou ik
Vertel me waarom
Waarom zou ik
het ook maar proberen

Chris De Burgh - The Words I Love You

There are those who think that love comes
with a lifetime guarantee,
But we know from those around us,
that this may not always be,
It's the simple things
that come between
a father and a son,
But when they try to talk,
the knives are out
before they have begun;
Well that was me,
and I have seen
the light that shines for eternity,
Because I learned to say the words
"I love you;"
So many hearts have been broken
by the lies of history,
And so many arms are still open
for that final mystery;
We must show respect for all the rest,
and what a man believes,
And the one who died upon the cross,
well he is the one for me,
And he said
Come with me
and you will see
the light that shines For eternity,
be strong and learn to say the words
"I love you;"
And this endless road
that we are on just keeps on going round,
But there's one destination
that always is here to be found;
So come with me,
and you will see
the light that shines for eternity,
Be strong and learn to say the words
"I love you,"
Be strong and learn to say the words
"I love you,"
the words "I love you,"
the words "I love you,"
the words "I love you."

Er zijn er die denken dat je bij liefde
een levenslange garantie krijgt,
Maar door de mensen om ons heen weten we,
dat dit niet altijd zo hoeft te zijn,
Het zijn de eenvoudige dingen
die tussen
een vader en een zoon komen,
Maar als we proberen uit te praten,
zijn de messen al uitgestoken
voordat het gesprek is begonnen.
Nou, dat was ik
en ik heb het licht gezien
dat voor eeuwig schijnt,
omdat ik heb geleerd om de woorden
"ik hou van je" te zeggen;
Zoveel harten zijn gebroken
door de leugens uit het verleden,
En zoveel armen zijn nog open
voor dat laatste mysterie;
We moeten respect tonen voor alle anderen,
en wat iemand gelooft,
En degene die stierf aan het kruis,
nou, Hij is Degene voor mij,
En Hij zei "
Kom met me mee
en je zult het licht zien
dat voor eeuwig schijnt,
Wees sterk en leer om de woorden
"ik hou van je" te zeggen;"
En deze eindeloze weg
waarop we ons bevinden gaat maar rond en rond,
Maar er is één bestemming
die er is, die je kunt vinden;
Dus, ga met me mee,
en je zult het licht zien
dat voor eeuwig schijnt.
Wees sterk en leer
"ik hou van je" te zeggen,
Wees sterk en leer
"ik hou van je" te zeggen,
De woorden "ik hou van je",
De woorden "ik hou van je",
De woorden "ik hou van je",

Eric Clapton - Tears In Heaven

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.
Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I'll find my way
Through night and day,
'Cause I know I just can't stay
Here in heaven.
Time can bring you down,
Time can bend your knees.
Time can break your heart,
Have you begging please,
begging please.
Beyond the door,
There's peace I'm sure,
And I know
there'll be no more Tears in heaven.
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.

Zou je m'n naam nog weten
Als ik je in de hemel zag?
Zou het nog hetzelfde zijn
Als ik je in de hemel zag?
Ik moet me sterk houden
En voortgaan
Want ik weet dat ik niet
In deze hemel hoor.
Zou je m'n hand vasthouden
Als ik je in de hemel zag?
Zou je me helpen op te staan
Als ik je in de hemel zag?
Ik zal mijn weg vinden
Door de dag en de nacht
Want ik weet dat ik gewoon niet kan blijven
Hier in de hemel
Tijd kan je vernietigen
Tijd kan je door je knieën laten gaan
Tijd kan je hart breken
Ik heb je horen smeken altublieft,
smeken alstublieft
Achter de deur
Ik ben zeker dat er vrede is
En ik weet
Dat er geen traantjes meer zijn in de hemel
Zou je m'n naam weten
Als ik je in de hemel zag?
Zou het nog hetzelfde zijn
Als ik je in de hemel zag?
Ik moet sterk zijn
En voortgaan
Want ik weet dat ik niet hoor
In de hemel

Within Temptation - Our Farewell

In my hands
A legacy of memories
I can hear you say my name
I can almost see your smile
Feel the warmth of your embrace
But there is nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?
Sweet darling you worry too much, my child
See the sadness in your eyes
You are not alone in life
Although you might think that you are
Never thought
This day would come so soon
We had no time to say goodbye
How can the world just carry on?
I feel so lost when you are not by my side
But there's nothing but silence now
Around the one I loved
Is this our farewell?
So sorry your world is tumbling down
I will watch you through these nights
Rest your head and go to sleep
Because my child, this not our farewell.
This is not our farewell.

In mijn handen
een erfenis van herinneringen
Ik kan horen hoe je mijn naam zegt
Ik kan bijna je glimlach zien
De warmte van je omhelzing voelen
Maar er is nu niets anders dan stilte
Rond degene waar ik van hield
Is dit ons afscheid?
Lieve schat, je maakt je veel te druk, mijn kund

Ik zie de droefheid in je ogen
Je bent niet alleen in het leven
Hoewel je misschien denkt dat je dat wel bent
Ik had nooit gedacht

dat deze dag zo snel zou komen
We hadden geen tijd om afscheid te nemen
Hoe kan het dat de wereld gewoon doorgaat?
Ik voel me zo verloren als je niet bij me bent
Maar nu is er niets meer dan stilte
Rond degene waar ik van hield
Is dit ons afscheid?
Het spijt me dat je wereld in elkaar stort
Ik zal al deze nachten naar je kijken
Leg je hoofd neer en ga slapen
Omdat mijn kind, dit geen afscheid is
Dit is niet ons afscheid

Terug naar de inhoud