Familie Mulder
Ga naar de inhoud

Deze muziek en tekst werd gespeeld voor aanvang van de afscheidsdienst van Geesje.

Marco Borsato
Afscheid Nemen Bestaat Niet

Afscheid nemen bestaat niet
Ik ga wel weg maar verlaat je niet
Mijn lief, je moet me geloven
Al doet het pijn
Ik wil dat je me los laat
En dat je morgen weer verder gaat
Maar als je eenzaam of bang bent
Zal ik er zijn
Ik kom als de wind die je voelt en de regen
Volg wat je doet als het licht van de maan
Zoek me in alles dan kom je me tegen
Fluister mijn naam
En ik kom eraan
Zie wat onzichtbaar is
Wat je gelooft is waar
Open je ogen maar
En dan zal ik bij je zijn
Alles wat jij moet doen
Is mij op m’n woord geloven
Afscheid nemen bestaat niet
Ik kom als de wind die je voelt en de regen
Volg wat je doet als het licht van de maan
Zoek me in alles dan kom je me tegen
Fluister mijn naam
En ik kom eraan
Kijk in de lucht
Kijk naar de zee
Waar je ook zult lopen, ja, ik loop met je mee
Iedere stap en ieder moment
Waar je dan ook bent
Wat je ook doet
Waar je ook gaat
Wanneer je me nodig hebt
Fluister gewoon mijn naam
En ik kom eraan
Afscheid nemen bestaat niet
Dit lied van Celine Dion werd tijdens de dienst afgespeeld met Hester en Machiel naast de kist als afscheid en eerbetoon aan hun moeder

Klik op de foto voor vergroting

Celine Dion
Goodbye (the saddest word)

Mamma
You gave life to me
Turned a baby into a lady
Mamma
All you had to offer
Was the promise of a lifetime of love
Now I know
There is no other
Love like a mother`s love for her child
And I know
A love so complete
Someday must leave
Must say goodbye
Goodbye`s the saddest word I`ll ever hear
Goodbye`s the last time I will hold you near
Someday you`ll say that word and I will cry
It`ll break my heart to hear you say goodbye
Mamma
You gave love to me
Turned a young one into a woman
Mamma
All I ever needed
Was a guarantee of you loving me
Cause I know
There is no other
Love like a mother`s love for her child
And it hurts so
That something so strong
Someday will be gone, must say goodbye
Goodbye`s the saddest word I`ll ever hear
Goodbye`s the last time I will hold you near
Someday you`ll say that word and I will cry
It`ll break my heart to hear you say goodbye
But the love you gave me will always live
You`ll always be there every time I call
You offered me the greatest love of all
You take my weakness and you make me strong
And I will always love you `til forever comes
And when you need me
I`ll be there for you all the way
I`ll be there all life through
I`ll be there this I guarantee
Mamma, I`ll be
I`ll be there through the darkest nights
I`ll be the wings that guide your broken flight
I`ll be your shelter through the raging storm
And I will love you `till forever comes
Goodbye`s the saddest word I`ll ever hear
Goodbye`s the last time I will hold you near
Someday you`ll say that word and I will cry
It`ll break my heart to hear you say goodbye
Till we meet again...
Until then...Goodbye


Mama,
Je gaf me het leven
Veranderde een baby in een vrouw
Mama
Alles dat je moest geven
Was de belofte van een heel leven liefde
Nu weet ik
Dat er geen andere liefde is
zoals de liefde van een moeder voor haar kind
En ik ken
dat een liefde, zo volmaakt
Op een dag moet vertrekken
Vaarwel moet zeggen
Vaarwel is het droevigste woord dat ik ooit zal horen
Vaarwel, de laatste keer dat ik je vast zal houden
Op een dag zul je dit woord zeggen en ik zal huilen
Het zal mijn hart breken als je vaarwel zegt
Mama
Je ga me de liefde
Veranderde een kind in een vrouw
Mama
Alles wat ik ooit nodig had
Was een garantie dat je van me houdt
Omdat ik weet
Dat er geen andere liefde is
zoals de liefde van een moeder voor haar kind
En het doet zo zeer
Dat iets dat zo sterk is
Op een dat weg zal zijn, vaarwel moet zeggen
Vaarwel is het droevigste woord dat ik ooit zal horen
Vaarwel is de laatste keer dat ik je vast zal houden
Op een dag zul je dat woord zeggen en ik zal huilen
Het zal mijn hart breken om je vaarwel te horen zeggen
Maar de liefde die je me gaf zal altijd leven
Je zal er altijd zijn, elke keer als ik roep
Je gaf me de grootste liefde van alle
Je nam mijn zwakheid en maakte me sterk
En ik zal altijd van je houden, tot altijd komt
En als je me nodig hebt
Zal ik de hele tijd bij je zijn
Zal ik het hele leven bij je zijn
Zal ik er zijn, dat verzeker ik
Mama, ik zal zijn
Ik zal daar zijn in de donkerste nachten
Ik zal de vleugel zijn die je gebroken vlucht leidt
Ik zal je beschutting zijn in de bulderende storm
En ik zal van je houden tot altijd komt
Vaarwel is het droevigste woord wat ik ooit zal horen
Vaarwel is de laatste keer dat ik je vast zal houden
Op een dag zul je dat woord zeggen en ik zal huilen
Het zal mijn hart breken om je vaarwel te horen zeggen
Totdat we elkaar weer ontmoeten...
Tot dan... Vaarwel

Deze muziek en tekst werd gespeeld na afloop van de afscheidsdienst van Geesje

Phill Collins
You'll Be in My Heart

Come stop your crying it will be allright.
Just take my hand hold it tight.
I will protect you from all around you.
I will be here, don't you cry .
For one so small you seem so strong.
My arms will hold you keep you safe and warm.
This bond between us can't be broken.
I will be here don't you cry.
Cause you'll be in my heart
Yes, you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more
You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart, always
Why can't they understand the way we feel
They just don't trust what they can't explain.
I know we're different but deep inside us
We're not that different at all
And you'll be in my heart
Yes, you'll be in my heart
From this day on
Now and forever more
Don't listen to them 'cause what do they know?
We need each other to have to hold.
They'll see in time
I know
When destiny calls you, you must be strong.
I may not be with you but you've got to hold on.
They'll see in time
I Know
We'll show them together.
Cause you'll be in my heart
Yes, you'll be in my heart
From this day on,
Now and forever more
Oh, You'll be in my heart
No matter what they say
You'll be here in my heart
Always
Just look over your shoulders
Just look over your shoulders
Just look over your shoulders
I'll be there always!

Kom stop je huilen het zal goed komen.
Pak mijn hand en houdt hem goed vast.
Ik zal je beschermen voor alles om je heen.
Ik zal hier zijn, huil maar niet.
Voor zo'n klein persoon lijk je zo sterk.
Mijn armen zullen je vasthouden, je veilig houden en warm
Deze band tussen ons kan niet breken.
Ik zal hier zijn, huil maar niet.
Want jij zal in mijn hart zijn
Ja, jij zal in mijn hart zijn
Vanaf deze dag
tot in de eeuwigheid
Jij zal in mijn hart zijn
Wat ze ook zeggen
Jij bent hier in mijn hart, altijd
Waarom begrijpen ze niet hoe we elkaar voelen
Ze vertrouwen gewoon niet wat ze niet kunnen uitleggen.
Ik weet dat we verschillen maar diep in ons
zijn we helemaal niet zo verschillend.
en je zal in mijn hart zijn
Ja, je zal in mijn hart zijn
Vanaf deze dag
tot in de eeuwigheid
Luister niet naar hen want wat weten ze?
We hebben elkaar nodig om vol te houden
Zij zullen het zien over een tijdje
Ik weet het
Als het noodlot je roept, moet je sterk zijn.
Ik ben misschien niet bij je, maar je moet volhouden.
Zij zullen zien over een tijdje
Ik weet het
We zullen het ze samen laten zien.
Want jij bent in mijn hart
Ja, jij bent in mijn hart
Vanaf vandaag
tot in de eeuwigheid.
Oh, jij bent in mijn hart
Wat ze ook zeggen
Jij bent in mijn hart
Altijd
Kijk gewoon over je schouders
Kijk gewoon over je schouders
Kijk gewoon over je schouders
Ik ben daar altijd!

Terug naar de inhoud